Ładowanie...

Lokalnie odpowiedzialny! Pierwszy raport ESG sieci Lewiatan

21 czerwca br. PSH Lewiatan opublikowała pierwszy w swojej historii Raport ESG „Lokalnie Odpowiedzialny” za rok 2022. Działania naszej Fundacji znalazły w nim swoje należyte miejsce. .

– Prezentując nasz pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Lokalnie odpowiedzialny” za 2022 rok, chcemy pokazać nie tylko konkretne wyniki, ale także fakty i plany wskazujące, że nasza Sieć jest odpowiedzialna społecznie i środowiskowo. Raport porządkuje również szereg danych, które zebraliśmy oraz projekty, które już zrealizowaliśmy i będziemy realizować w przyszłości. Gorąco zapraszam do jego lektury! – podkreśla Katarzyna Długa, prezeska Fundacji Blisko Twoich potrzeb PSH Lewiatan i liderka obszaru ESG w PSH Lewiatan.  

Raport „Lokalnie odpowiedzialny” jest pierwszą publikacją kompleksowo opisującą działania Lewiatana we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym – E, społecznym – S i zarządczym – G. Zawiera również informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez sieć w zakresie odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i zarządczej. „Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb” zajmująca się koordynacją i organizacją projektów odpowiedzialnych społecznie jest jednym z kluczowych obszarów działania sieci w ramach społecznej odpowiedzialności.

Przygotowując się do procesu raportowania pozafinansowego Sieć przeprowadziła wspólnie
z Kantar Polska szerokie badania skierowane do interesariuszy firmy, pytając jakie czynniki ESG
są dla nich istotne, co z nich jest lub może być ważne w jej działaniach. W badaniu udział wzięło niemal 800 respondentów, wśród których znaleźli się klienci sklepów, partnerzy biznesowi, przedsiębiorcy oraz pracownicy

81% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że PSH Lewiatan jest odpowiedzialną organizacją. Ważne jest zaangażowanie w istotne społecznie tematy oraz wsparcie lokalnych społeczności, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. 78% respondentów popiera podejmowanie przez PSH Lewiatan działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Z raportem zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan „Lokalnie odpowiedzialny” można zapoznać się tutaj:

Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji