Ładowanie...

500 dni Fundacji PSH Lewiatan

Mija właśnie 500 dni od rozpoczęcia działalności Fundacji PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb. Mimo trwającej pandemii Fundacja przeprowadziła trzy akcje ogólnopolskie i kilkanaście regionalnych. Wsparcie otrzymały placówki służby zdrowia, osoby chore i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.  Zrealizowano też szereg lokalnych akcji stworzonych specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży dorastających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pod auspicjami Fundacji przeprowadzano także zbiórki funduszy na rzecz bezdomnych, porzuconych i poszkodowanych zwierząt.  

Rok 2022 Fundacja rozpoczęła mocnym akcentem, a mianowicie jeszcze większym zaangażowaniem w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz pierwszy w historii sieci Lewiatan Fundacja zorganizowała własny sztab WOŚP, który zarejestrowano pod nr 6260. W zbiórkę na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci włączyło się ponad 580 sklepów Lewiatan. Efekty zbiórki poznamy pod koniec lutego.

– To był bardzo intensywny, ale też budujący czas. Z dumą mogę powiedzieć, że mimo pandemii efekty naszej działalności przepełniają mnie optymizmem i potwierdzają, że przedsiębiorcy i klienci sieci Lewiatan są ludźmi o niezwykłej empatii. Szczególnie chętnie angażują się w pomoc osobom i instytucjom z najbliższej okolicy. Często jesteśmy tylko katalizatorem oddolnych inicjatyw społecznych i edukacyjnych naszych przedsiębiorców – podsumowuje Katarzyna Długa, prezes zarządu Fundacji.

Pierwszą inicjatywą Fundacji był udział w dwóch zbiórkach społecznych. Ogólnopolskiej zbiórce żywności, czynnie wspieranej przez Spółki Regionalne sieci Lewiatan oraz lokalnej, którą koordynowała spółka Lewiatan Mazowsze.  W świątecznej zbiórce żywności prowadzonej pod egidą Federacji Polskich Banków Żywności zebrano ponad 8 ton żywności.  Akcją realizowaną w regionie był pilotaż programu „Wspieram lokalne” polegający na zbiórce artykułów spożywczych. Adresatami zbiórki były mazowieckie szpitale i jednostki pogotowia ratunkowego. W projekcie uczestniczyło 150 osób i 60 sklepów. Łącznie do medyków trafiły aż 2 tony żywności. 

LOKALNIE I OGÓLNOPOLSKO

Wiosną, zachęcona pozytywnymi wynikami wcześniejszej współpracy Fundacja ponownie połączyła siły z Federacją Banków Żywności. We wspólnej akcji zebrano 4,5 tony żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Akcję wsparło ponad 300 placówek sieci. W inicjatywę zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy Lewiatana i to oni mieli wpływ na to, jakie instytucje czy stowarzyszenia pomocy najuboższym i chorym z ich okolicy otrzymają wsparcie.  

RZECZOWO DLA SZPITALI

Fundacja PSH Lewiatan od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego angażowała się w aktywną pomoc placówkom medycznym. W ramach akcji #RazemJesteśmySilniejsi do 30 szpitali zakaźnych trafiła pomoc w postaci 50 palet zawierających m.in. środki higieniczne, wodę i prowiant, koce, ręczniki oraz bieliznę dla personelu medycznego czy nawet fotele do odpoczynku dla lekarzy. Po okresie wakacyjnego uspokojenia kolejna fala zachorowań ponownie spowodowała braki w podstawowym zaopatrzeniu placówek medycznych. I tym razem Fundacja wsparła służbę zdrowia, dostarczając do 20 szpitali 83 palety z chemią gospodarczą i wodą.

KWESTY NA LECZENIE

W trakcie swojej dotychczasowej działalności Fundacja wielokrotnie wspierała inicjatywy organizowane przez inne organizacje non-profit. Przykładem tych działań były dwie zbiórki na leczenie dwójki dzieci: Mai i Antosia. Na terapię genową dla Mai zebraliśmy 30 tysięcy złotych. W kwestę zaangażowało się 150 sklepów i pracowników PSH Lewiatan z Kujaw oraz cała rzesza naszych klientów.  Na leczenie rocznego Antosia z Sejn, który pilnie potrzebował operacji serca Fundacja zbierała fundusze we współpracy ze Spółką Regionalną Lewiatan Bjanex. Dzięki zaangażowaniu spółki oraz właścicieli, pracowników i klientów sklepów Lewiatan udało się zebrać kwotę ponad 11 tys. złotych.  

DZIECI SĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Zanim jeszcze powstała Fundacja, sieć Lewiatan opiekowała się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi we Włocławku. Organizując dla nich m.in. upominki z okazji świąt czy Dnia Dziecka. Teraz pieczę nad placówkami sprawuje Fundacja. W pierwszym roku działalności Fundacja objęła patronatem akcję „Mikołajki” prowadzoną przez spółkę Lewiatan Żory dla dzieci przebywających w Szpitalu w Opocznie. W ubiegłym roku silniej włączyła się w akcje stworzone z myślą o najmłodszych. Z okazji Dnia Dziecka przekazała blisko 40 placówkom opiekuńczym w całym kraju książki ,,Lewiatanki. Przyjaciele z sąsiedztwa’’, puzzle oraz kolorowanki. Zabawki przekazano m.in. do ośrodków opiekuńczo-wychowawczego, hospicjum, domu pomocy społecznej, ośrodków medycznych, w tym szpitali specjalistycznych i pediatrycznych oraz poradni onkologicznych. Akcja ta była wpierana przez Spółki Regionalne i pojedyncze sklepy, które pod hasłem „Lewiatanki dzieciom” przekazywały słodycze, maskotki i zabawki do przedszkoli i placówek pomocowych, opiekujących się dziećmi. 

WRAŻLIWI NA POTRZEBY ZWIERZĄT

Jedną z inicjatyw jakie w 2021 roku wsparła Fundacja był projekt Rowerem dla Przystani – akcja wspomagająca działalność Przystani Ocalenie z Ćwiklic koło Pszczyny. Grupa rowerzystów przejechała 450 km trasami rowerowymi na Śląsku, a w wybranych sklepach Lewiatan na Śląsku i w Żorach zbierano karmę dla zwierząt. Dla czworonożnych podopiecznych Przystani Ocalenie z Ćwiklic w sklepach z dwóch sąsiadujących ze sobą spółek Lewiatan Śląsk i Lewiatan Żory zebrano 403 kg karmy i 10 tys. złotych. 

Pod koniec roku Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb połączyła siły z Fundacją Sarigato, organizatorem akcji Karmimy Psiaki, by pomóc bezdomnym zwierzakom. Przez miesiąc prowadzono zbiórkę funduszy na rzecz 18 wybranych schronisk zlokalizowanych w całej Polsce. W akcji uczestniczyło 335 sklepów PSH Lewiatan w całej Polsce.

– Fundacja działa już półtora roku. Dzięki angażowaniu się w ogólnopolskie projekty i skutecznej komunikacji docieramy do coraz większego grona osób – mówi Katarzyna Długa.

Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb powstała 17 września 2020 roku z inspiracji zrzeszonych w sieci Lewiatan przedsiębiorców i Zarządu spółki. W jej statucie zapisano szereg działań pomocowych dla osób, które w danej społeczności wsparcia potrzebują. 

Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji